Young women wearing fancy dress [PRG 280/1/18/238] • Photograph