Young women wearing fancy dress [PRG 280/1/18/237] • Photograph