Young women wearing fancy dress [PRG 280/1/18/240] • Photograph