Young women wearing fancy dress [PRG 280/1/18/233] • Photograph